Kreu | Rreth Faqes | Metodologjia | Partneret
Faqja e parë
Fushat
Pyetjet
Rezultatet
Prezantimi i përgjithshëm i pyetësorit

Lëvizja Mjaft ka ndërmarrë një program që synon të ballafaqojë mendimet e votuesve me ato të partive politike, duke i ofruar votuesve mundësinë t’i përgjigjen një pyetësori ku përmblidhen shqetësimet kryesore. Të njëjtat pyetje do t’i shtrohen edhe partive politike, me qëllim që votuesit të shohin se cilat nga partitë kanë përgjigje të ngjashme me to ndërsa do t’i ndihmojë partitë politike të identifikojnë më mirë shqetësimet e votuesve dhe t’i përgjigjen shqetësimeve të tyre përmes ndërtimit të politikave përkatëse. Në rast se partitë politike refuzojnë të përgjigjen për pyetjet e shtruara në këtë pyetësor, atëhere përgjigjet do të hartohen nga Lëvizja Mjaft në bazë të programeve dhe/ose deklaratave të tjera publike të partive politike dhe të krerëve të tyre.

 

Projekt i:

 

I përkrahur nga: